BAĞIMSIZ KONUT TALEBİNİN REDDİ BOŞANMA NEDENİDİR

BAĞIMSIZ KONUT TALEBİNİN REDDİ BOŞANMA NEDENİDİR

BAĞIMSIZ KONUT TALEBİNİN REDDİ BOŞANMA NEDENİDİR

Günümüzde, bir kısım aileler, eşlerden birinin ailesinin yanında evliliklerini sürdürmektedirler. Bu tip evliliklerde, eşlerden biri diğerinden bağımsız konutta yaşama talebinde bulunduğunda, eğer kendisinde talepte bulunulan eş, ekonomik durumu elvermesine rağmen, bu talebi haksız olarak ret ediyor veya bu talebi karşılımaya yanaşmıyor hatta diğer eşi oyalıyorsa, bunun tek başına bir boşanma sebebi olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

 

 

Medeni Kanun'un 186. maddesinin 1. fıkrası; eşlerin oturacakları konutu birlikte seçeceklerini düzenlemektedir. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslarası Anlaşma'da, kadının, yerleşim yerini seçme konusunda, erkekle eşit haklara sahip olduğunu düzenlemiştir.

 

 

Buradan hareketle, ortak konutu belirlemede eşit haklara sahip olan eşlerden, bu eşitliği bozan tarafın boşanma davasında "kusurlu" sayılacağını söylemek mümkündür.

 

 

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önüne gelen buna dair olaylarda, bağımsız konut talep eden eşin bu talebini, haklı bir gerekçe sunmadan ret eden veya umursamayan diğer eşin, boşanmanın gerçekleşmesinde kusurlu olacağına yönelik kararlar vererek, bağımsız konut talebinin reddine dayalı boşanma talepli davaların kabulüne karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 


BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR→