BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEMEK İÇİN YOKSULLUĞA DÜŞME ŞARTI YOKTUR!!!

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEMEK İÇİN YOKSULLUĞA DÜŞME ŞARTI YOKTUR!!!

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEMEK İÇİN YOKSULLUĞA DÜŞME ŞARTI YOKTUR!!!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu:

 

"Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Türk Medeni Kanununun 174/1 maddesinde mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz yada daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği düzenlendiğine ve yoksulluğa düşme şartı aranmadığına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır."

 

Karardan da anlaşılacağı üzere, boşanma davasında kusursuz ya da daha az kusurlu eş, karşı taraftan maddi tazminat talep edebilir. Bu talep, mahkemece incelenirken, tazminat talep eden tarafın, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşmesi gibi bir durumun olup, olmadığının araştırılmasına gerek yoktur.

 

Başka bir ifade ile, maddi tazminat talebinde bulunan tarafın, bu talebi değerlendirilirken, ekonomik durumunun iyi veya kötü olmasına bakılmayacaktır.

 

Dolayısıyla, halk arasında "boşanmada haklı olan karşı taraftan daha iyi ekonomik imkana/gelire sahip ise, maddi tazminat alamaz" şeklindeki görüşün doğru olmadığı, Hukuk Genel Kurulu kararıyla ortaya konmuştur.

 

Yayınladığımız kararlardan ve web sitemizdeki gelişmelerden haberdar olmak için "E-Bülten" hizmetimize ücretsiz üye olabilirsiniz...