Karşılıklı Fiziksel Şiddet, Boşanma Sebebidir

Karşılıklı Fiziksel Şiddet, Boşanma Sebebidir

Karşılıklı Fiziksel Şiddet, Boşanma Sebebidir

"...Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziksel şiddet uyguladıkları Ankara 6.Sulh Ceza Mahkemesinin ... esas, ... karar sayılı dosyasıyla sabit olduğu, dosyada tarafların bu olaydan sonra barıştıklarını ve bir araya geldiklerini gösteren, kabul edilebilir yeterli düzeyde delil bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/1)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır..." (Yargıtay 2 Hukuk Dairesi Kararından)
 


Taraflar arasında, birbirlerine şiddet uygulamaları nedeniyle ceza mahkemesinde bir yargılama gerçekleşmiştir. Bu yargılamanın sonuçlanmasının ardından, taraflar tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini kuramamışlardır. Sonrasında boşanma davası açan tarafın boşanma talebi Yerel Mahkemece ret edilmiştir. Bu ret üzerine temyize gidilmesi üzerine Yargıtay 2 Hukuk Dairesi, yukarıdaki gerekçelerle, kararı bozarak, tarafların boşanmalarına karar verilmesi gerektiği yönünde hüküm kurmuştur.
 


Yukarıda belirtilen karardan anlaşılmamaktadır ancak, şu notu da düşmemiz gerekmektedir. Yargıtay 2 Hukuk Dairesi'nin bu kararına karşı Yerel Mahkeme direnmiş ve davanın ret edilmesi konusunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gitmiştir.
 


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise, Yargıtay 2 Hukuk Dairesi'nin gerekçesini ve kararını uygun bularak, Yerel Mahkeme'nin direnme kararını kaldırmıştır.
 


Böylece, boşanma davası açılmadan önce, aralarında karşılıklı şiddet konulu ceza yargılamasında hukuk süreci geçiren tarafların, daha sonra evlilik birliğini kuramamaları durumunda, boşanmaya karar verilmesi gerekeceği yönünde, hukukumuzda bir kural oluşmuştur diyebiliriz.
 


BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?