SES KAYDINI BAŞKASINA DİNLETMEK SUÇTUR

SES KAYDINI BAŞKASINA DİNLETMEK SUÇTUR

SES KAYDINI BAŞKASINA DİNLETMEK SUÇTUR

Eşinin kendisini aldattığını düşünen diğer eş, ses kayıt cihazı ile gizli bir kayıt yaparak, bu kayıtları boşanma davasına sunmak amacıyla hareket etmesi durumunda, bu kayıt mahkemede kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabı gayet açıktır: EVET, KULLANABİLİR.

 

Ancak, burada bir sınır vardır. Gizli bir şekilde elde edilen bu kayıtlardan, hiçkimseye bahsedilmemesi ve mahkeme dışında hiçkimseye dinletilmemesi gerekmektedir. Doğal olarak bu kaydı dinleyecek kişiler belirlidir. Mahkeme hakimi, tarafın avukatı, mahkemeye sunduktan sonra karşı taraf ve avukatı doğal olarak bu kayıtları dinleyeceklerdir. Ancak bu kayıtları yapan kişi, başka hislerle hareket ederek, bu kayıtları, başka kişilere dinletirse, işte o noktada çok büyük sıkıntılar ortaya çıkacaktır. İşte Yargıtay'ın konuyla ilgili bir kararı:

 

"Sanığın, kendisini aldattığı düşüncesiyle boşanma aşamasına geldiği katılan hakkında açacağı boşanma davasındaki iddiasını ispatlama amacıyla ses kayıt cihazı ile kayıt yaptığı, hukuka aykırı hareket ettiği bilinciyle hareket etmediği, buna göre, ses kayıtlan TCK'nın 133/1. maddesindeki suç işlenerek elde edilen bilgi niteliğinde kabul edilemeyeceğinden, TCK'nın 133/3. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçunun oluşmayacağı, eylemin TCK'nın 133/3-1 maddesi kapsamında olmayıp, TCK'nın 134. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından; katılana ait ses kayıtlarını müşterek arkadaşlarına dinleterek ifşa eden sanık hakkında, TCK'nın 134/2. maddesi uyarınca ifşa suçundan mahkumiyet kararı verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir."