BİLGİ SAHİBİ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAKTIR

BİLGİ SAHİBİ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAKTIR

BİLGİ SAHİBİ OLMAK, GÜÇLÜ OLMAKTIR

Yayın İçeriği

İçinde bulunduğumuz çağın, bilgi çağı olduğu yönünde yaygın bir kanı olduğunu duymuşsunuzdur. Hukukun, hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte, adalet isteyenler kadar adaletsizlikle bir şeyler elde etmek isteyenler de, "hukuki bilgi"nin önemi keşfettiler.

 

 

Bu nedenledir ki, haklı olmak veya kendini haklı hissetmek, istenilen hedefe ulaşmak için tek başına yeterli olmamaktadır. Sahip olunan hukuki bilginin doğruluğu ve teyit edilmiş olmasının, en büyük güç olarak nitelendirilmesinin nedeni budur.

 

 

Peki, doğru ve teyit edilmiş hukuki bilgi nereden elde edilecektir? Tabi ki bunun için, bizzat yaşanan olayların ve boşanma sürecinde ortaya çıkan sorunların kaynağının doğru tespit edilmesinden yola çıkmak gerekecektir. Boşanmanın temel sorunları tespit edildikten sonra, bu soruna en uygun hukuki düzenlemeler ve buna bağlı Yüksek Mahkeme Kararları ve doktrin görüşleri irdelenerek, bir yol çizilmelidir.

 

 

Boşanmaya neden olan sorunlar tam olarak tespit edildikten sonra, hangi ulusal yasa veya uluslararası anlaşma hükümlerine dayanılacağı ve bu hükümleri açıklayan yardımcı kaynaklara atıflar yapılmak suretiyle, mahkeme önünde "kusursuzluk" veya "daha az kusurluluk" ispat edilmelidir. Zira mahkemeler, "kusursuz" veya "karşı taraftan daha az kusurlu" tarafın davasını kabul edebilir. Bunun dışında söylenen ve ileri sürülen her şey, bir "temenni" niteliğindedir ve hukuken değer taşımazlar.

 

 

Boşanma davasında güçlü olmanın ilk şartı, boşanmaya neden olan olayları doğru ve gerçekçi bir şekilde analiz ederek, mahkemeye bu olayları hukuki bilgi ile destekleyerek aktarmaktan geçmektedir. Gerisi, profesyonel destek aldığınız avukatınızın işidir.