BOŞANMA DAVALARINDA TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ

BOŞANMA DAVALARINDA TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ

BOŞANMA DAVALARINDA TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ

Yayın İçeriği

 

Boşanma davalarında, davaya bakan mahkeme hakimi, tarafların ileri sürdüğü olay ve delilleri inceler, bu olay ve deillere göre bir karar verir. 

 

 

Peki hakim, "şu delili istiyorum, şunu da getirin bakayım" diyebilir mi? Çünkü halk arasında, "hakim neden birşey istemiyor, niye şuna sormadı, niye emniyete yazıp istemedi" gibi serzenişlerle, yargı makamlarının yıpratılması yoluna gidilmektedir. Önemine binaen, bu hususun iyi bilinmesi gerekmektedir. 


BOŞANMA DAVASI HAKKINDAKİ TEMEL YANLIŞLARI ÖĞREN→


 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, yani boşanma davalarında uygulanacak yargılama usulünün tabi olduğu kanunun 25. maddesinde şu düzenleme yer almaktadır: 

 

 

Taraflarca getirilme ilkesi

MADDE 25- (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hâkim, iki taraftan birinin söylemediği şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz.

(2) Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden delil toplayamaz.

 

 

Şimdi, bu hükümle bağlı olan hakimin, istisnalar hariç, kendiliğinden bir şey araştırması mümkün değilken, vatandaşların Aile Mahkemesi Hakimlerinden kanunun aksine bir tavır sergilemelerini beklemelerinin ne kadar yanlış bir düşünce olduğu görülmektedir. 

 

 

Bu nedenle, boşanma davası tarafı olanların, bu hükmü çok iyi bilmeleri, tüm olaylara ilişkin delil, beyan, emare ne varsa bunları bizzat takip edip, hakime sunmaları, hakimden kanundaki kuralın aksine bir girişimde bulunulması beklentisi içerisine girmemeleri, önem arz etmektedir.