Boşanma Davası Açmak İçin Ne Kadar Süre Evli Olmak Gerekir?

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Kadar Süre Evli Olmak Gerekir?

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Kadar Süre Evli Olmak Gerekir?

Yayın İçeriği

Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için, evliliğin üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, evlenmenin üzerinden 1 yıl geçmeden "anlaşmalı boşanma" yapılamaz.


ANLAŞMALI BOŞANMA HAKKINDA BİLGİ AL→


Ancak çekişmeli boşanmada, böyle bir kural yoktur. Nikahtan hemen sonra dahi çekişmeli boşanma davası açılabilir. Peki nasıl?

 

 

Çekişmeli boşanmanın temel unsuru, kanunda gösterilen özel boşanma nedenleri (terk, zina vs.) ile genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması hususlarının ispatlanabilmesidir. Boşanma sebeplerinden biri öğrenildikten hemen sonra çekişmeli boşanma davası açılabilir ve bunun için evlenmenin üzerinden bir süre geçmiş olması zorunluluğu yoktur.

 

 

Örneğin, 5 günlük bir evlilikte, eşlerden biri, diğerinin kendisini nikahtan sonraki süreçte aldattığını öğrense, bunun için çekişmeli boşanma davası açabilir. Yahut da evlililğin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen, ortak hayat kurulmamışsa ve bunun nedeni olarak da eşlerden birinin ağır kusuru ise, yine çekişmeli boşanma davası açılabilir.

 

 

Görüldüğü üzere, anlaşmalı boşanmanın bir şartı olan 1 yıllık süre, çekişmeli boşanma için geçeli değildir. Halk arasında, anlaşmalı boşanma davasının şartı olan 1 yıl süre göz önüne alınarak, "bir yıl evli kalmadan boşanma davası açılmaz" şekilndeki bilgi, tamamen yanlıştır. Bu bilginin doğrusu "bir yıl evli kalmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz" şeklindedir.


BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?→


Hiçkimse, bir kez evlediği kişiyle devamlı evli kalmak zorunda değildir. Eğer evlilik birliğini temelinden sarsan özel veya genel bir neden var ise, boşanma davası açmak için, belli bir süre kanunda öngörülmemiştir. Bunun tek istisnası "terk nedeniyle boşanma" davasıdır. Buradaki süre kavramında da, belli bir süre evli kalmak aranmamakta sadece evi terk eden eşin eve dönmesi için belli bir süre beklenmesi kuralı öngörülmektedir.