BOŞANMA DAVASINI KİM KAZANIR?

BOŞANMA DAVASINI KİM KAZANIR?

BOŞANMA DAVASINI KİM KAZANIR?

Yayın İçeriği

Boşanma davası olan eşlerin, genelde hukukçulara, özelde ise avukatlara en çok sordukları soru: Boşanma davasını kazanır mıyım?

 

 

Bu sorunun temelinde esasen şu soru yatar: Boşanma Davası’nı kim kazanır? Haklı olan mı güçlü olan mı?

 

 

Öncelikle şunu belirtelim: Davalar “kazanılmaz”, davalar mahkemece “kabul” veya “ret” edilir.

 

 

Soruya dönersek, sorunun cevabını en baştan verelim: Her ikisi de kazanamaz!

 

 

Boşanma davalarında, davayı kazanan değil de “davası kabul edilen” taraf; boşanmadan dolayı kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraftır.

 

 

Haklılık, “kime” ve/veya “neye” göre olduğuna bağlı olarak tartışmalı bir kavramdır. Bu nedenle, bir kişi kendini haklı görse dahi, esasen haklı olmayabilir. Yahut da başkaları bir kişiyi haklı görse dahi, esasen bilinmeyen olaylara bağlı olarak, haklı olmayabilir.

 

 

Bu nedenle, tartışmalı bir kavrama bağlı olarak, kesin bir sonuca ulaşmak yani; haklı olanın boşanma davası kabul edilir demek, doğru olmayacaktır.

 

 

Güçlü olmak da, haklı olmak gibi tartışmalı bir kavramdır. Eşlerden biri maddi (parasal güç) veya manevi (moral güç) olarak diğerinden güçlüdür. Bu kişinin gücü, boşanma davasının kabul edilmesine ne kadar etki eder, sadece güçlü olarak davasını mahkemeye kabul ettirebilir mi, bu gibi tespitlere girmek, iddialı davranmak olur.

 

 

Örneğin, kişi parasal anlamda çok güçlüdür ve profesyonel avukatlarla hareket eder, hukuki imkanlara en mükemmel seviyede ulaşabilir konumdadır. Veya kişi manevi anlamda moral güç olarak çok güçlüdür. Duruşma salonunda çok konuşur, kendini ön plana çıkarmasını çok iyi bilmektedir. Karşı tarafın tüm iddialarına karşı inandırıcı şekilde cevap verebilmekte, kendi iddialarını da çok doğru bir şekilde ortaya koyabilmektedir. Bu özellikler boşanma davasının kabulü anlamında onu yani moral gücü yüksek olan tarafı “hukuki” olarak “güçlü” kılar mı, kanaatimizce bu moral güç tek başına bir anlam ifade etmez.

 

 

Unutulmamalıdır ki boşanma davalarında mahkeme, kusur incelemesi yapar. Kusur incelemesinde, güçlü veya haklı gibi muğlak kavramların bir önemi bulunmamaktadır. Hakim, olayları incelerken, kusurun var olup olmadığını, var ise bunun sebeplerini, tarafların bu kusura olan doğrudan veya dolaylı etkilerini inceler. Taraflar, bu noktaya yoğunlaşarak boşanma davalarını “tanımlama” yoluna gitmelidirler. Başka kavramlardan hareket ederek, boşanma davalarını “tanımlama”ya kalkmak ve sonucu belirlemeye çalışmak, bir temenniden ibarettir.