BOŞANMA MI AYRILIK MI?

BOŞANMA MI AYRILIK MI?

BOŞANMA MI AYRILIK MI?

Yayın İçeriği

Boşanma, evliliğin tüm unsurları ile birlikte son bulması anlamına gelmektedir. Ayrılık ise, evliliğin devam ettiği ancak evliliğin bazı unsurlarının son bulduğu hukuki durum anlamına gelmektedir.

 

 

Bu iki kavram yani "ayrılık" ve "boşanma", Aile Hukuku açısından, farklı anlamdadırlar.

 

 

Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte, nikah ortadan kalkar. Böylece, tarafların birbirlerine karşı olan "nikahtan/evlilikten" kaynaklı yükümlülükleri de son bulur. Ancak ayrılık kararında taraflar, hala evliliğin yükümlülükleri (sadakat, bağımsız ev temin etme, aile giderlerine katılma vs.) altındadırlar.

 

 

"Ayrılık" ve "boşanma" kavramları aynı anlamda kullanılsa da, bu boşanma davası sürecinde kabul edilemez bir hata niteliğindedir. Eğer açılan davada davacı, "ayrılık kararı" talep etmiş ise, mahkeme davayı kabul eder ise sadece ayrılık kararı verebilir, boşanma kararı veremez. Ancak davacı "boşanma kararı" talep eder ise, mahkeme davayı kabul eder ise boşanmaya da karar verebilir ayrılığa da karar verebilir.

 

 

Bu nedenledir ki, eğer boşanma talebiyle açılan bir dava kabul edilip de, ayrılık kararı verilirse, taraflar evliliğin tüm sorumluluğuna sahip olarak ayrı yaşama hakkına sahip olurlar. Ancak bu ayrılık durumu 3 yıl sürer ve hala taraflar bir araya gelemezse yani evlilik birlikteliği kurulamazsa, 3 yıl sonunda açılacak bir dava ile boşanmaya karar verilebilir.

 

 

Ayrılık ve boşama kavramları hakkındaki bu "benzerlik"ten kaynaklı "aynı anlamda"ymış gibi kullanma, boşanma davalarında çok büyük sorunlar ortaya çıkarabilir.


BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR→