BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT

BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT

Yayın İçeriği

Boşanma davalarında, boşanmanın gerçekleşmesinde kusursuz ya da daha az kusurlu olan taraf, diğer taraftan "maddi tazminat" almaya hakkı vardır. 

 

 

Medeni Kanun'un 174. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen bu kurum hakkında, doğru bilgi edinilmesi gerekmektedir.

 

 

Madde metninde, "Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir." düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

 

İnsanlar, boşanmak için evlenmezler. Bu nedenle, boşanmaya sebebiyet veren kişi, karşı tarafın evlilikten beklentilerini sonlandırmış bulumaktadır. İşte boşanmaya neden olan kişinin, diğer tarafa "uygun" bir tazminat ödemesi, hukukumuzda yer almıştır. 

 

 

Maddi tazminata hak kazanabilmek için; boşanmanın gerçekleşmesinde kusursuz ya da az kusurlu olmak, talep etmek ve boşanma kararı verilmiş olması gerekmektedir. 

 

 

Bu nedenle, ya açılan boşanma davasında bu talep ileri sürülmelidir ya da boşanma kararı verilip, kesinleştikten sonra en geç 1 yıl içerisinde dava açıp mahkemeye başvurulmalıdır. Boşanma kararı kesinleştikten sonraki 1 yıl içerisinde bu talep ileri sürülmez ise, artık boşanmadan dolayı maddi tazminat talebi ileri sürülemez, sürülse dahi mahkemece ret edilir. 

 

 

Tazminat uygun olmalıdır. Boşanmaya sebebiyet veren kişinin kusurunun ağırlığı, tarafların ekonomik durumu gibi hususlar, belirlenecek tazminatta etkili olmaktadır. Ancak, nafakada olduğu gibi tazminatta da, hükmedilecek tazminat, tazminat ödeyecek olanı fakirleştirmeyeceği gibi, tazminata hak kazanan kişiyi de zenginleştirmemelidir. 

 

 

Son olarak şunu söylemeliyiz, her iki tarafın da kusurlu olduğu boşanma davalarında, boşanmaya sebebiyet verenin kusuru ağır/çok sayılacak, diğer tarafın kusuru hafif/az sayılacaktır. İşte az kusurlu tarafa verilecek tazminat hesaplanırken, mevcut kusur az bile olsa, tazminatın belirlenmesinde indirim nedeni olarak hakim tarafından gözönüne alınacaktır.