KARŞI DAVA NEDİR?

KARŞI DAVA NEDİR?

KARŞI DAVA NEDİR?

Yayın İçeriği

Boşanma davalarında sıklıkla görülen bir dava türü de "Karşı Dava"dır. Peki nedir bu boşanma davalarında görülen karşı dava?

 

Bir boşanma davası açıldığında; taraflardan biri tüm iddialarını ortaya koyar. Bu iddialarının yanında delillerini ve belgelerini de dosyaya ibraz eder. Karşı taraf yani kendisine dava açılan taraf, kendisine açılan dava içerisinde, sınırlı bir yetkiye sahiptir. Örneğin; eşlerden biri diğerine "aldatma" nedeniyle boşanma davası açtığında; kendisine dava açılan taraf "aldatma" olmadığı yönünde deiller ileri sürebilir ancak dava açan tarafın "cinsel birliktelik yükümlülüğü"nü yerine getirmediğini ileri süremez, sürse dahi bu bir anlam ifade etmez. 

 

İşte, kendisine boşanma davası açılan taraf, bir karşı dava açarak, yeni iddialar ve deliller sunma şansına sahip olur. Başka bir ifade ile, açılan davada ileri sürülen nedenlerden değil, başka sebeplerden dolayı boşanma gerçekleşmesini iddia eden tarafın açtığı dava "Karşı Dava"dır. 

 

Karşı dava, ilk açılan boşanma davası devam eder iken açılabilir ancak ilk açılan davaya cevap süresi içerisinde açılması, daha yerinde olacaktır. Cevap dilekçesi ile birlikte "karşı dava dilekçesi" verilebilir.

 

Karşı dava; ilk açılan boşanma davası içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte açılabileceği gibi, müstakil/ayrı bir dava olarak açılarak, ilk açılan boşanma davası ile de birleştirilebilir. 

 

Karşı dava, ilk açılan boşanma davasından farklı olaylara dayanılarak ve kusurun aslında ilk boşanma davasını açan tarafta olduğunu ileri sürerek açılan bir boşanma davası niteliğindedir. 

 

Aile Mahkemesi hakimi, karşı dava ile ilk açılan boşanma davasını birleştirerek, hangi tarafın iddialarının doğru olduğuna karar vererek, iki davadan birini kabul edebilir veya her ikisinin de haksız olduğuna kanaat getirir ise her iki davayı da ret edebilir.