Nafaka Nedir?

NAFAKA NEDİR?

NAFAKA NEDİR?

Yayın İçeriği

 

1- Nafaka Nedir?

 

 

-Boşanma davaları açısından nafaka, boşanan çiftlerden birinin, diğer tarafa ödediği aylık paraya verilen isimdir. Para dışında herhangi bir şey nafaka olarak verilemez. Boşanma davaları dışında da bir kısım nafaka türleri mevcuttur. Örneğin, yoksulluğa düşen çocuğun, anne-babasından nafaka talep etmesi gibi.

 

 

2- Boşanma Davaları Açısından Kaç Türlü Nafaka Türü Vardır?

 

 

- Boşanma davalarına konu olabilecek 2 türlü nafaka vardır.

 

 

a) İştirak Nafakası: Çocuğun velayetini kendinde bulunduran eşe, diğer eşin ödediği ve çocuğun giderlerine katılmaya yönelik nafakadır.

 

 

b) Yoksulluk Nafakası: Boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında, boşanmadan dolayı yoksulluğa düşecek eşe, diğer eş tarafından ödenen nafakadır.

 

 

Her iki nafaka türü de, boşanma davası kesinleştikten sonra hüküm ifade eder.

 

 

Fakat dava devam eder iken, her iki nafaka türü hakkında "geçici" olarak karar verilebilir. İşte, dava kesinleşmeden her iki nafaka türü hakkında mahkemelerin verdiği geçici nafakaya ise "tedbir nafakası" denilmektedir. Tedbir nafakası, yukarıda belirtilen nafaka türlerinden bağımsız olmayıp, her iki nafaka türü hakkında dava kesinleşmeden verilen bir "tedbir" kararı niteliğindedir.

 

3- Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

 

-Nafaka miktarı, tarafların ekonomik durumuna göre belirlenir. Boşanma davası açıldıktan hemen sonra, mahkemeler "sosyal durum araştırması" denilen bir araştırma yapılması için kolluk kuvvetlerine (polis/jandarma) yazı gönderir. Tarafların ekonomik durumları araştırılır. Nafaka miktarı belirlenir iken, bu araştırma ve tarafların beyan ettikleri kazançları gözönüne alınır. Temel ölçü, nafaka vereni fakirleştirmeyen, lehine nafaka hükmedileni zenginleştirmeyen miktarda nafakaya hükmedilmesidir.

 

4- Nafaka Miktarı Belirlendikten Sonra, Arttırılabilir, Azaltılabilir veya Tamamen Ortadan Kaldırılabilir Mi?

 

-Evet, nafaka miktarı belirlendikten sonra, gelişen olaylara göre nafakanın miktarında oynama yapılabilir ve hatta ortadan kaldırılabilir. Örneğin, iştirak nafakası, çocuk 18 yaşını doldurduktan hemen sonra kendiliğinden ortadan kalkması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası açısından ise, nafaka ödeyen tarafın ekonomik durumunda sonradan gerçekleşen bir kötüleşme, mahkemeye sunularak, nafakanın düşürülmesi veya ortadan kaldırılması talep edilebilir

 

5- Nafaka Ödenmez İse Ne Olur?

 

-Yoksuluk ve tedbir nafakaları, mahkemelerin kesin hüküm niteliğinde kararlar olup, insanların asgari yaşamları için gereken parayı konu alırlar. Bu nedenle, nafaka ödenmemesi durumunda, nafaka alması gereken tarafın ekonomik anlamda zora düşmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle ulusal kanunlar, nafakanın ödenmemesi durumunda, nafaka ödemeyen tarafın, belli şartlar var ise, hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörmüştür.

 

 

6- Boşanma Davası Esnasında Nafaka Talep Etmeyen Taraf, Daha Sonra Nafaka Talep Edebilir Mi?

 

 

-Şartları dahilinde edebilir. Örneğin, küçük çocuk için ilk başta iştirak nafakası istemeyen velayet sahibi, daha sonra değişen şartları ileri sürerek, nafaka talebinde bulunabilir.