NAFAKA NEYE GÖRE BELİRLENİR

NAFAKA NEYE GÖRE BELİRLENİR

NAFAKA NEYE GÖRE BELİRLENİR

Yayın İçeriği

Nafaka; boşanma davasında, bir tarafın diğer tarafa ödediği aylık paradır. Nafaka, hakim kararına bağlı olarak belirlenir. Taraflar anlaşmış olsa dahi, hakimin bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir, aksi takdirde yasal anlamda bir nafakadan bahsedilemez.

 

 

-Yoksulluk Nafakası: Yoksulluk nafakasına karar verilebilmesi için, yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanmadan dolayı kusurlu olmaması ve boşanma nedeniyle de yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir.

 

 

Bu nedenle, boşanmadan dolayı kusurlu olan taraf veya karşı taraftan maddi durumu daha iyi olan tarafa, nafaka bağlanması mümkün olmayacaktır.

 

 

-İştirak Nafakası: İştirak nafakası, çocukların velayeti kendisinde bulunan tarafa, diğer tarafın çocukların giderleri için ödediği ve çocukların giderlerine katılmak amacıyla verilen nafaka türüdür.

 

 

Burada önemli olan, çocukların giderleridir. Çocukların yaşı, eğitim görüp görmedikleri gibi hususlar mahkemece incelenir.

 

 

Her iki nafaka türünde de, nafakayı ödeyecek kişinin aylık kazancının önemi büyüktür. Nafakayı ödeyecek taraf, ödeyeceği nafaka nedeniyle yoksulluğa düşmemeli, ödenmesi istenen nafaka adaletli olmalıdır.

 

 

Ayrıca, nafakaya bir kez hükmedildikten sonra, değişen koşullara göre nafaka kaldırılabilir, azaltılabilir veya artırılabilir.