ÖN İNCELEME DURUŞMASI NEDİR?

ÖN İNCELEME DURUŞMASI NEDİR?

ÖN İNCELEME DURUŞMASI NEDİR?

Yayın İçeriği

Bir boşanma davası açıldığında, dilekçe safahatı bittikten sonra, "ön inceleme" için duruşma tarihi verilir. Her ne kadar taraflar bu ön incelemeyi davanın başlangıcı olarak görseler de aslında teknik olarak "ön inceleme" safhası "davaya hazırlık" safhasıdır.

 

 

 

Ön inceleme duruşmasında hakim, tarafların taleplerinin ne olduğunu tam olarak sözlü olarak tespit eder. Yazılı dilekçedeki talepler, bir de sözlü olarak duruşma tutanağına geçirilir ve tarafların duruşma salonunda hazır olan kendilerine veya avukatlarına imzalattırılır.

 

 

İlk itirazlar varsa örneğin taraflardan birinin akli dengesi yerinde olmadığı için vasi atanması gerekiryorsa ve bu husus diğer tarafça ileri sürülmüşse, bununla ilgili işlemler yapılır, bu eksiklik giderilmeden davaya başlanamayacağından, bu konuda kararlar alınır.

 

 

Tarafların sulh gibi bir durumları var mı yok mu bu hususta taraflara sorular sorulur. Zira sulh var ise dava sonlanacaktır.

 

 

Tüm bu işlemlerin yapıldığı "Ön İnceleme" sunucunda, eksik bir şey yok ise "Tahkikat" aşamasına geçileceği bildirilerek, toplanması gereken deliller var ise bunlarla ilgili kararlar verilir ve yeni bir duruşma tarihi tayin edilir.

 

 

Dolayısıyla, gerçekten dava, tahkikat aşamasında görülmeye başlanacaktır.

 

 

Eğer, taraflardan birine tebligat yapılamamışsa veya dava açılır iken sunulması gereken (örneğin vekalet pulu veya harcı gibi) bir eksiklik tespit edilmişse, yeni bir duruşma tarihi verilerek, ikinci ön inceleme duruşması tayin edilir. Bu nedenle, tahkikat aşamasına geçilmesi için gereken tüm eksiklikler giderilmeden ve tahkikat aşamasına geçilmeden önce yapılan tüm duruşmalar "Ön İnceleme" duruşması olarak adlandırılacaktır.