TAKILAN TAKILAR KİMİN?

TAKILAN TAKILAR KİMİN?

TAKILAN TAKILAR KİMİN?

Yayın İçeriği

Düğünde takılan ziynet eşyalarının yani takıların, kadına mı yoksa kocaya mı ait olduğu konusunda, hep bir tartışma yaşanmıştır. 

 

Ancak, hiç tereddüt etmeden söylememiz gerekir ki; düğünde takılan altın ve değerli cins eşya veya paralar, kim tarafından ve kime takılmış olursa olsun, kadına aittir. Bunun tek istisnası, evliliğin yapıldığı bölgede buna aykırı bir örf, adet veya geleneğin olmasıdır. 

 

Her ne kadar bazı aksi iddialara olsa da, çok küçük istinalar hariç, kural olarak durum böyledir. 

 

Hukuk Genel Kurulu, verdiği istikrarlı kararlarda, takılan altın, değerli eşya ve paraların, kadına ait olduğunu istikrarlı kararları ile ortaya koymaktadır. 

 

Peki bu takılar, nasıl talep edilecektir?

 

İster açılan boşanma davası ile birlikte, istenirse ayrı bir dava açılarak ziynet eşyalarının iadesi istenebilecektir. Tabi burada iade, aynen iade olabilceği gibi, para karşılığı da olabilir. Uygulamada, aynen iade pek mümkün olmamasından dolayı bilirkişi raporu aldırılarak, ziynetlerin para karşılığı konusunda karar verilmektedir. 

 

Takıların değeri hakkındaki ispat konusuna gelince; takıların miktarı ve ağırlıkları gibi konularda bir karmaşa olabilmektedir. Bu nedenle; yemin, tanık, ikrar giib genel delillerle ispat söz konusu olabilmekle birlikte, düğüne ait kamera kayıtları ve resimler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi ile, takıların değer ve miktarı tespit edilebilmektedir. 

 

Ayrıca kadın, ziynet eşyalarının kendisinde alındığını ispat etmelidir. Hayatın olağan akışına göre, ziynet eşyaları kadında kalmaktadır ve eğer kadının evi terk etmesi gibi bir durum var ise, kadın bu altınları beraberinde götürmektedir. Bu nedenle kadın, ziynet eşyalarının kendisinde olmadığını ve kocanın bunları aldığını veya onda kaldığını ispat etmelidir.