BOŞANMA DAVASI RSS https://www.bosanma.xyz/ BOŞANMA DAVASI RSS KÖTÜ NİYETLİ TAZMİNAT İSTEMİ RET EDİLMELİDİR   Aile hukukunu ilgilendiren ve fakat kötüniyet ürünü olan tazminat talepleri, ret edilmeye mahkumdur. Aşağıda bu https://www.bosanma.xyz/haber/kotu-niyetli-tazminat-istemi-ret-edilmelidir SÜREKLİ FİZİKSEL ŞİDDET, EVLİLİK BİRLİĞİNİN YENİDEN KURULMASINA ENGELDİR Sürekli fiziksel şiddet nedeniyle boşanmaya dair, Yargıtay 2 Hukuk Dairesi'nin kararı:    "Taraflar arasındaki davanın https://www.bosanma.xyz/haber/surekli-fiziksel-siddet,-evlilik-birliginin-yeniden-kurulmasina-engeldir ZİNA YAPAN EŞ, ÇOCUKLARINA DA MANEVİ TAZMİNAT ÖDER       Zina, özel bir boşanma nedenidir. Zina fiilini gerçekleştiren eş, diğer eşin kişilik haklarına da bir sa https://www.bosanma.xyz/haber/zina-yapan-es,-cocuklarina-da-manevi-tazminat-oder BİR YIL DOLMADAN AÇILAN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI   Yargıtay 2 Hukuk Dairesi   "Evlililik bir yılını doldurmamış olsa bile, birliğin ortak hayatı sürdürmeleri eş https://www.bosanma.xyz/haber/bir-yil-dolmadan-acilan-cekismeli-bosanma-davasi YARGITAY'DAN TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI'NIN ÖZETİ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun, "terk nedeniyle boşanma davası" nı kısaca özetleyen bir kararı: "...yasada, eşlerden biri https://www.bosanma.xyz/haber/yargitaydan-terk-nedeniyle-bosanma-davasinin-ozeti BOŞANMADA MADDİ TAZMİNAT İSTEMEK İÇİN YOKSULLUĞA DÜŞME ŞARTI YOKTUR!!! Yargıtay Hukuk Genel Kurulu:   "Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında a&ccedi https://www.bosanma.xyz/haber/bosanmada-maddi-tazminat-istemek-icin-yoksulluga-dusme-sarti-yoktur SES KAYDINI BAŞKASINA DİNLETMEK SUÇTUR Eşinin kendisini aldattığını düşünen diğer eş, ses kayıt cihazı ile gizli bir kayıt yaparak, bu kayıtları boşanma davasına sunmak amacıyla h https://www.bosanma.xyz/haber/ses-kaydini-baskasina-dinletmek-suctur BAĞIMSIZ KONUT TALEBİNİN REDDİ BOŞANMA NEDENİDİR Günümüzde, bir kısım aileler, eşlerden birinin ailesinin yanında evliliklerini sürdürmektedirler. Bu tip evliliklerde, eşlerd https://www.bosanma.xyz/haber/bagimsiz-konut-talebinin-reddi-bosanma-nedenidir Karşılıklı Fiziksel Şiddet, Boşanma Sebebidir "...Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziksel şiddet uyguladıkları Ankara 6.Sulh Ceza Mahkeme https://www.bosanma.xyz/haber/karsilikli-fiziksel-siddet,-bosanma-sebebidir